Önemli Tarihler

Çalıştay Son Kayıt Tarihi                    : 22 Nisan 2016
Çalıştaya katılacağınızı belirten bir maili katılımcı ismi/isimlerini, iletişim bilgisi ve kurum ismi de belirterek aueob@anadolu.edu.tr adresine göndermeniz yeterlidir.
Poster Bildiri Özet Başvuru Tarihi   : 10 Nisan 2016
Poster Bildiri Kabul Bildirimi            : 15 Nisan 2016