Hoşgeldiniz

Kurulmasıyla ilgili resmi düzenlemelerin 2006 yılında başladığı Engelli Öğrenci Birimleri 2010 yılında çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ve sonrasında mevzuatta yapılan düzenlemelerle kurumsal bir kimliğe kavuşmuştur. Geçmişten günümüze gönüllülük esasıyla ve çalışanlarının özverisiyle birimlerde yürütülen faaliyetler de yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim hayatına tam ve etkin katılımlarını sağlamak amacıyla akademik ortamın çok yönlü olarak herkes için hazır hale getirilmesine odaklanmıştır. Birimler, aradan geçen 10 yıllık süre içinde çalıştaylar ve bölge toplantıları gibi etkinliklerle bir araya gelerek statülerini, sorumluluklarını, yetkilerini, yeterliliklerini tartışmışlar ve deneyimlerini paylaşmışlardır. 2007 yılında düzenlenen ilk çalıştaya 19 üniversite katılırken 2015 yılında yapılan dokuzuncu çalıştaya 78 üniversite katılmıştır.

 

10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Anadolu Üniversitesi bünyesinde 12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Eskişehir’de yapılacaktır. Ana teması “Kimlik” olan çalıştayın alt temaları katılımcı üniversitelerden gelen öneriler de dikkate alınarak

 

1. Engelli Öğrenci Birimleri ile YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Arasındaki İlişkiler (Engelli Öğrenci Birimi ve Engelli Öğrenci Komisyonu Yapısı, Sorumluluk Alanları, İlişkileri ve Geleceği vb.)

 

2. Engelli Öğrenci Birimleri ve Eğitim-Öğretim Süreci (Müfredat, ölçme ve değerlendirme, uyarlama, muafiyet, ders materyalleri, akademik ve idari personel farkındalığı vb.)

 

3. Engelli Öğrenci Birimleri ve Etik (Haklardan yararlanma ve etik, engelliliğin saptanması ve etik, dil kullanımı ve etik, engellilik araştırmaları ve etik vb.) olarak belirlenmiştir.

 

Yükseköğretim Kurumu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı katkıları yanında üniversitelerin Engelli Öğrenci Birimleri, üniversite yönetimlerinden temsilciler, akademik ve idari birim temsilcileri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımına açık olan 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı katılımınız ve katkınızla değer kazanacaktır. Üniversitemizde ve Eskişehir’de sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

 

Saygılarımızla,

 

Anadolu Üniversitesi

Engelli Öğrenciler Birimi